Politika o kvalitetu i zaštite okoliša

SINPEKS B doo Bijeljina je kompanija koja je u potpunosti posvećena primjeni kvaliteta i zaštiti i upravljanju okolišem kao sistemom rada te su od velikog značaja i na najvišem su nivou. Glavni cilj kompanije je zadovoljiti potrebe kupaca i njihova očekivanja nudeći kvalitetne proizvode na području prodaje poljoprivrednih i građevinskih mašina, hobi i kućni aparatima i servisiranja svih uređaja. Sistemi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema zahtjevima standarda ISO 9001: 2018 i ISO 14001: 2018 kontinuirano se prate i poboljšavaju kako bi ispunili politiku i ciljeve kompanije. Visok nivo sistema upravljanja kvalitetom i okruženja temelj su rada i stalnog usavršavanja kompanije.


## SINPEKS B doo Bijeljina navodi da je glavni cilj uprave i cijelog osoblja pružanje kvalitetnih proizvoda i usluga svojim klijentima koji ispunjavaju sve normativne zahtjeve.
## SINPEKS B doo Bijeljina će kontinuirano pratiti nivo zadovoljstva kupaca te će proučavati i ispunjavati njihove preporuke, zahtjeve i pritužbe kako bi ih iskoristili za poboljšanje svojih proizvoda i usluga.
## SINPEKS B doo Bijeljina brine o dugoročnoj i kvalitetnoj saradnji sa svojim kupcima, dobavljačima i podizvođačima u cilju pružanja kvalitetnih proizvoda i usluga.
## SINPEKS B doo Bijeljina nastoji održati tim visoko kvalificiranog i motiviranog osoblja i brine se za održavanje i ugodno kreativno okruženje, gdje je svaki izvršilac svjestan važnosti svojih radnji u smislu zadovoljenja zahtjeva kupaca i prosperiteta.
## SINPEKS B doo Bijeljina će se pobrinuti za kontinuiranu obuku i edukaciju zaposlenih kao osnovnu podršku Sistema upravljanja kvalitetom i okoliša.
## SINPEKS B doo Bijeljina se zalaže za identifikaciju korektivnih i preventivnih mjera za stalno poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga koje nudi.
## SINPEKS B doo Bijeljina primjenjuje procesni period na stvaranje i održavanje Sistema upravljanja kvalitetom i okoliša te u tu svrhu vrši identifikaciju, planiranje, uvođenje, kontrolu i stalno poboljšanje svih procesa koji utječu na kvalitetu svih proizvoda i usluga.
## SINPEKS B doo Bijeljina svojim klijentima garantuje ispravnost i maksimalno ispunjenje preuzetih obaveza u predviđenim rokovima.
## SINPEKS B doo Bijeljina će se pridržavati recikliranja otpada i smanjiti potrošnju energije.
## SINPEKS B doo Bijeljina će vršiti stalnu kontrolu svojih procesa kako bi osigurala efikasnost mjera zaštite okoliša.