opšti uslovi

Ova web stranica www.sinpeks.ba je u privatnom vlasništvu SINPEKS B doo Bijeljina i sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija s korisnicima trebala bi biti u skladu s Općim odredbama i politikama koje uređuje SINPEKS B doo Bijeljina.

SINPEKS B doo Bijeljina zadržava pravo u bilo koje vrijeme, ako smatra da je potrebno, otkazati i / ili izmijeniti bilo koju web stranicu www.sinpeks.ba i bilo koju od navedenih odredbi i / ili politika.

Politika zaštite ličnih podataka

Molimo pročitajte našu Politiku zaštite ličnih podataka i privatnosti.

Politika isporuke proizvoda

Molimo pročitajte našu Politiku isporuke proizvoda.

Politika povrata novca

Molimo pročitajte našu politiku povrata novca.

Elektronska komunikacija

Slanjem narudžbe ili e-pošte uspostavljate elektroničku komunikaciju s nama. Od nas ćete primati povratne informacije putem e -pošte i / ili obavijesti koje će biti prikazane na web stranici. SINPEKS B doo Bijeljina pruža najveću sigurnost i sigurnost na web stranici. Međutim, ne možemo jamčiti da je pristup hakerima, računalnim virusima itd. nemoguć i da ćete na to utjecati.

Komentari, recenzije i drugi sadržaji

Korisnici mogu ocijeniti proizvode, dodati komentar ili postaviti komentar ili pitanje, sve dok njihov sadržaj nije nezakonit, prijeteći, uvredljiv ili može naštetiti trećim stranama. Zabranjeni su komentari s političkim sadržajem, oglasi itd., kategorizirani kao "neželjena pošta". SINPEKS B doo Bijeljina zadržava pravo uklanjanja tih poruka. Korištenjem ove web stranice, STROGO JE ZABRANJENO kopirati, distribuirati, prenositi, objavljivati, povezivati ili na neki drugi način mijenjati web stranicu www.sinpeks.ba bez pisanog pristanka SINPEKS B doo Bijeljina.

Tvrtka SINPEKS B doo Bijeljina neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem, ili za nemogućnost korištenja ove web stranice. Krajnji korisnik izričito prihvaća da se odredbe ovog poglavlja primjenjuju na sav sadržaj na web stranici. Osim gore navedenih zahtjeva, kompanija SINPEKS B doo Bijeljina neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za greške, netočnosti ili druge nedostatke, neadekvatnost ili neizvjesnost, informacije sadržane na ovoj web stranici, kao ni za bilo koje kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija krajnjem korisniku o bilo kakvoj šteti ili gubitku koji iz toga proizlaze. Ništa od gore navedenog neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu ili gubitak trećim stranama, uključujući gubitak dobiti.

Tvrtka SINPEKS B doo Bijeljina nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji korisnik može objaviti na web stranici. Tvrtka SINPEKS B doo Bijeljina zadržava pravo izmjene, prilagodbe, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja koji se smatra neprikladnim. Krajnji korisnik pristaje nadoknaditi i neće smatrati društvo SINPEKS B doo Bijeljina odgovornim za sve zahtjeve za naknadu štete i troškove, uključujući pravne troškove, koji mogu nastati korištenjem web stranice krajnjeg korisnika. Kompanija SINPEKS B doo Bijeljina može u bilo kojem trenutku raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim od korisnika. 

www.sinpeks.ba je registrirana domena SINPEKS doo Bitola, Makedonija koja je jedna od osnivača firme SINPEKS B doo Bijeljina.

opis proizvoda

SINPEKS B doo Bijeljina je distributer i za sve opise i slike proizvoda pokušano ih je što bliže i preciznije opisati. Međutim, SINPEKS B doo Bijeljina ne može garantirati da su opisi proizvoda potpuni, tačni ili bez grešaka. Ako proizvod koji nudi i primi SINPEKS B doo Bijeljina nije u skladu s opisom, imate pravo vratiti ga neoštećen i nekorišten.

Cijene

Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama sa PDV -om i ne uključuju troškove pakovanja i distribucije. SINPEKS B doo Bijeljina zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave u skladu s politikom kompanije. Pri naručivanju se neće mijenjati cijena. Molimo pročitajte našu Politiku isporuke proizvoda.

Autorska prava

Svi sadržaji na ovoj web stranici, poput teksta, slika, logotipa, ikona, digitalnih preuzimanja i softvera vlasništvo su SINPEKS doo Bitola, Makedonija posredno i SINPEKS B doo Bijeljina i svako njihovo korištenje za istu ili sličnu djelatnost kažnjivo je zakonom.

Politike i promjene

Pročitajte naša pravila objavljena na web stranici. Ove politike takođe sadrže odredbe u vezi s posjetom web stranici. SINPEKS B doo Bijeljina zadržava pravo izmjene web stranice, pravila i općih odredbi u bilo kojem trenutku.