Politika povrat novca

U slučaju nemogućnosti isporuke plaćenih proizvoda bez krivice prodajnog mjesta (npr. zbog neodgovarajuće adrese, nedostatka osobe da primi isporučene proizvode, neodgovora na telefonske pozive, neispravnog telefonskog broja itd.) SINPEKS doo Bijeljina je dužan vratiti sredstva na transakcijski račun uplatitelja u roku od 7 dana od dana utvrđivanja definitivne nemogućnosti isporuke, umanjene za troškove dostave i vraćanja proizvoda u SINPEKS doo Bijeljina. U slučaju da isporuka plaćenih proizvoda zbog greške nije izvršena na prodajnom mjestu nakon isteka 48 sati od isteka roka za isporuku, SINPEKS doo Bijeljina je dužan vratiti uplaćena sredstva na transakcijski račun uplatitelja u roku od 3 radnih dana.

U slučaju da isporučeni proizvod nije u skladu s opisom objavljenim na web stranici, postupa se prema pisanim uputama za kupca koji može zatražiti povrat uplaćenih sredstava u rokovima navedenim u gornjem stavku, ili ostvariti postotak popusta koji ne može premašiti 10% od vrijednosti pogrešno isporučenog proizvoda / proizvoda. U slučaju odustajanja vlasnika kartice od transakcije prije isporuke proizvoda, nakon prijema pisanog obavještenja SINPEKS doo Bijeljina će vratiti uplaćena sredstva umanjena za postotak provizije za svaku transakciju prema pravilniku Pro kredit banke DD Sarajevo. U slučaju povlačenja vlasnika kartice iz transakcije nakon uredne isporuke proizvoda, SINPEKS doo Bijeljina nakon što je primio pismeno obavještenje od kupca i nakon izvršenog kvalitativnog i kvantitativnog pregleda vraćenih proizvoda (trebali bi biti neotvoreni, raspakirani ili sa smanjene kvalitete imovine bez ikakvih osnova), kompanija će vratiti uplaćena sredstva umanjena za proviziju za svaku transakciju u skladu s pravilima Pro kredit banke DD Sarajevo plus troškove isporuke proizvoda i drugi troškovi koji mogu nastati u svakom slučaju .