Politika zaštite ličnih podataka

Ova politika zaštite ličnih podataka korisnika i zaštite povjerljivih podataka stupa na snagu 1. oktobra 2021. godine. Promjene ove politike bit će javno objavljene na web stranici i www.sinpeks-shop.mk najmanje 7 dana prije nego što stupe na snagu.